وبگاه شخصی محمدرضا محبوبي

آیا از انجام عملیات حذف اطمینان دارید؟
کتاب ها

نام اصلی کتابنام فارسی کتابمترجماننویسنده(گان)سال انتشارمحل انتشار
گیاهان دارویی، شناسایی کاشت داشت و برداشت، و توجیه اقتصادی، راهنمای عملی برای کارآفرینان گیاهان دارویی، شناسایی کاشت داشت و برداشت، و توجیه اقتصادی، راهنمای عملی برای کارآفرینان  محمد رضا محبوبی محمود ساور سفلی 1393 گرگان 
مقدمه ای بر ترویج فناوری های حفاظتی مقدمه ای بر ترویج فناوری های حفاظتی  محمد رضا محبوبی 1387 گرگان 


نام کتابمولفسال انتشارمحل انتشار


  بازديد : 21509
Copyright © 2014
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان